Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı (VB-MAPP; VERBAL BEHAVIOR MILESTONES ASSESSMENT AND PLACEMENT PROGRAM)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuklarda sosyal iletişim becerileri temel bir eksiklik olarak görülmektedir ve bu kritik becerileri öğretmeyi amaçlayan öğretmen ve aileler tarafından uygulanabilen bilimsel dayanaklı uygulamalar mevcuttur. Skinner’in sözel davranış analizi otizmli çocuklara iletişim becerilerini öğretmede yaygın olarak kullanılan ve etkililiği araştırmacılarla desteklenen yaklaşımlardan birisidir. Bu çalıştayda sözel davranış yaklaşımı tanımı, sözel davranış yaklaşımında kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalar ve öğretimin nasıl başlandığının gösterildiği başlangıç seviyesi uygulama örnekleriyle verilecektir.


Ayrıntılı olarak,


1. Sözel davranış yaklaşımı nedir ve sözel işlemseller nelerdir?


2. Sözel davranış yaklaşımını sınıflarında uygulamak isteyen öğretmenler için başlangıç seviyesi nasıl olmalıdır?


3. Öğrenmeye engel durumlar nelerdir ve nasıl müdahale edilir?