Temel Tepki Öğretimi

Temel Tepki Öğretimi, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan temelleri uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayanan kanıta dayalı davranışsal bir müdahaledir. Temel tepki öğretiminde öğretim sırasında sosyal, iletişim ve davranış alanlarında gelişim için önemli becerileri hedeflemeye odaklanan daha doğal bir yaklaşım benimsenir. Bu nedenle, temel tepki öğretiminde motivasyon, kendiliğinden iletişim başlatma, çoklu uyaranlara tepki verme ve kendini yönetme temel alanlarının öğretimine odaklanılır. Temel tepki öğretiminde öğrenme fırsatları “öncül, davranış, sonuç” ilkelerine göre yaratılır ve davranışın öncülleri ve sonuçları ile ilişkili olan öğretim stratejilerinin kullanımı vurgulanır. Temel tepki öğretiminde izlenen genel yaklaşım, müdahale sırasında çocuğun motivasyonunu artırmak amacıyla öğretim sırasında seçim fırsatları sağlama, girişimleri pekiştirme, doğal pekiştireç kullanma, harmanlayarak sunma ve davranışları çeşitlendirme stratejilerin kullanılmasıdır. Beceri, kavram ve davranışların öğrencilerin günlük yaşam alanlarında, günlük rutin, etkinlik ve geçiş zamanlarına gömülerek öğretilmesi ve pekiştirilmesi hedeflenir. Öğretimin çoklu ortamlarda, çoklu örneklerle ve çoklu kişilerle yapılması öğretimin yoğunluğunu artırması, genelleme ve kalıcılığa hizmet etmesi açısından önemlidir. Temel tepki öğretimini kullanmak isteyen uygulayıcıların öncelikle uygulayıcı eğitimi alması gerekir. Aileler, müdahalenin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu bakış açısıyla temel tepki öğretiminde, aile katılımını etkili biçimde sağlamak üzere ailelere farklı eğitim tercihleri sunulur. Teknolojinin kullanımının yaygın olduğu müdahalede, aileler ve eğitimciler, farklı danışmanlık hizmetleriyle desteklenir ve süreçte izlenir. Genel eğitim sınıflarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler için sınıf ve okul ortamına uyarlanan temel tepki öğretiminde öğretmenlere öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine yardımcı bir kılavuz sunulur. Farklı uygulamacılar tarafından farklı yaş gurubuna, farklı gelişim alanına yönelik, farklı ortamlarda yürütülmüş zengin bir araştırma havuzuna sahiptir ve bu nedenle kanıt dayanağı yüksek bir model olarak listelerde yer alır. Temel Tepki Öğretimi çalıştayında; temel tepki öğretimine genel bir bakış sunulmasına rehberlik edebilecek müdahalenin uygulama süreci, bu müdahalenin özellikleri ve kullanımı üzerinde durulacaktır.