Anadolu Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı EÇOMDER ISEI Eurlyaid

UDEMKO2023'e tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)'nin Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) ile birlikte düzenlediği, Dünya Erken Müdahale Birliği (International Society on Early Intervention-ISEI) ve Avrupa Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (Eurlyaid-The European Association on Early Childhood Intervention-EAECI)'nin desteklediği 7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2023)'ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

UDEMKO2023’ün ana teması "Erken Müdahalede 3N: Ne, Nerede ve Nasıl" iken, kongre 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde gerçekleştirilecektir.Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. 

Kongrenin dili Türkçe'dir.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Doç. Dr. Ümit IŞIK
UDEMKO2023 Kongre Eş-Başkanları

HAKKINDA

Amaç

Uluslararası Katılımlı 7.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2023) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile diğer ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamaktır.

Kapsam

UDEMKO2023; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin* ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Odyoloji
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyal Hizmet
*Alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Katılımcılar

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

Konu Başlıkları

UDEMKO2023, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim 

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Fuat ERDAL, Anadolu Üniversitesi Rektörü, EDEV YK Başkanı & Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Süleyman DEMİREL Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mary Beth BRUDER, ISEI Başkanı, University of Connecticut, USA

Prof. Dr. Ana Maria SERRANO, Eurlyaid Başkanı, University of Minho, PORTUGAL


UDEMKO2023 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim/Okulöncesi Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, 

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Özel Eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mary Beth BRUDER, University of Connecticut

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Olaf Kraus De CAMARGO, McMaster University

Prof. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Samuel L. ODOM, The University of North Carolina at Chapel Hill

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan OLKUN, Uluslararası Final Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, 

Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN, Özel Eğitim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Alev GİRLİ, Özel Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Psikoloji/Özel Eğitim, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Aysun ÇOLAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Gizem YILDIZ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, Özel Eğitim, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TORAN, Okulöncesi Eğitim, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Melek ER, Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mine GÖL GÜVEN, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem TOPER, Özel Eğitim, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN, PDR/Psikoloji, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Sertan ÖZDEMİR, Dil ve Konuşma Terapisi, Medipol Üniversitesi

Doç. Dr. Sunagül SANİ BOZKURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Şaziye SEÇKİN YILMAZ, Dil ve Konuşma Terapisi, Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk ÖZKUBAT, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz MUTLU, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KILIÇ TÜLÜ, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ, Okulöncesi Eğitim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇAK, Özel Eğitim, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TÖRET, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Işık AKIN BÜLBÜL, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sertan TALAS, Özel Eğitim, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Dr. Aymen BALIKÇI


UDEMKO2023 Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi (Kongre Eş-Başkanı)

Doç. Dr. Ümit IŞIK, Süleyman Demirel Üniversitesi (Kongre Eş-Başkanı)


Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KURNAZ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde TOMRİS, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇATTIK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Süleyman Emre ÖZYÜREK, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Gülefşan Özge KALAYCI, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet Alperen YAVUZ, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Cem KALAYCI, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Hülya Ceren TUTUK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Hüsne ÖZ ALKOYAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet OKUR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Oğuz ÖZDAMAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Sultan KAYA, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN, Okul Öncesi Eğitimi, Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Zehra CEVHER, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Öğr. Grv. Ali KAYMAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Öğr. Grv. Gökhan İNCE, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi 

Fevzi GÜÇLÜ, Özel Eğitim, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)


*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. Kurullar sürekli güncellenmektedir.

Erken fark et, Erken müdahale et.

KEYNOTE

SAM ODOM

University of North Carolina at Chapel Hill, USA
University of North Carolina at Chapel Hill, USA
Hakkında

ANA SERRANO

EURLYAID & University of Minho, PORTUGAL
EURLYAID & University of Minho, PORTUGAL
Hakkında

NOOR VAN LOEN

EURLYAID YÖNETİCİSİ, HOLLAND
EURLYAID YÖNETİCİSİ, HOLLAND
Hakkında

OLAF KRAUS DE CAMARGO

McMaster University, CANADA
McMaster University, CANADA
Hakkında

MARY ELIZABETH BRUDER

University of Connecticut, USA
University of Connecticut, USA
Hakkında
PANELLER

ERKEN MÜDAHALENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Moderatör
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu


Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu
Hakkında
Prof. Dr. İbrahim H. Diken


Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Hakkında
Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu


Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Hakkında
Doç. Dr. Salih Rakap


Doç. Dr. Salih Rakap
Hakkında

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. DKT Ahmet Konrot


Prof. Dr. DKT Ahmet Konrot
Hakkında
Prof. Dr. DKT Özlem Diken


Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Hakkında
Doç. Dr. DKT Sertan Özdemir


Doç. Dr. DKT Sertan Özdemir
Hakkında

OTİZMDE TANI VE KAVRAM KARMAŞASI

Moderatör
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç
Hakkında
Prof. Dr. Ali Evren Tufan
Prof. Dr. Ali Evren Tufan
Hakkında
Doç. Dr. Ümit Işık
Doç. Dr. Ümit Işık
Hakkında

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI: SINIF ORTAMINDA DESTEK SUNMA

Moderatör
Doç. Dr. DKT Şaziye Seçkin Yılmaz
Doç. Dr. DKT Şaziye Seçkin Yılmaz
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi DKT Didem Çevik
Dr. Öğr. Üyesi DKT Didem Çevik
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi DKT Semra Selvi Balo
Dr. Öğr. Üyesi DKT Semra Selvi Balo
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE OLUMLU DAVRANIŞSAL DESTEK UYGULAMALARI

Moderatör
Prof. Dr. Sezgin Vuran


Prof. Dr. Sezgin Vuran
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Afacan
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Afacan
Hakkında

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR AİLESİNİN İKİ KRALİYET ÜYESİNE KLİNİK PENCEREDEN BAKIŞ

Moderatör
Prof. Dr. Cem Gökçen
Prof. Dr. Cem Gökçen
Hakkında
Doç. Dr. Ümit Işık
Doç. Dr. Ümit Işık
Hakkında
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE EBEVEYN/EĞİTİMCİ/UZMAN ARACILI MÜDAHALELER

Moderatör
Prof. Dr. İbrahim H. Diken


Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Hakkında
Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu


Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu
Hakkında
Doç. Dr. Seçil Çelik


Doç. Dr. Seçil Çelik
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris
Hakkında

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NDE ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. Macid Melekoğlu


Prof. Dr. Macid Melekoğlu
Hakkında
Doç. Dr. Ufuk Özkubat
Doç. Dr. Ufuk Özkubat
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas
Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas
Hakkında
Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş
Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş
Hakkında

ERKEN TANI VE MÜDAHALEDE ERKEN OKURYAZARLIK VE BİLİŞSEL İŞLEVLER

Moderatör
Prof. Dr. Cevriye Ergül
Prof. Dr. Cevriye Ergül
Hakkında
Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş
Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kılıç Tülü
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kılıç Tülü
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE FİZYOTERAPİ VE ERGOTERAPİ UYGULAMALARI

Moderatör
Prof. Dr. Mehmet Yanardağ


Prof. Dr. Mehmet Yanardağ
Hakkında
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu
Prof. Dr. Tülay Tarsuslu
Hakkında
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Hakkında

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TIBBİ VE EĞİTSEL/GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME

Moderatör
Doç. Dr. Veysel Aksoy
Doç. Dr. Veysel Aksoy
Hakkında
Doç. Dr. Ümit Işık
Doç. Dr. Ümit Işık
Hakkında
Uzman Ali Kaymak
Uzman Ali Kaymak
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ANNELER, BABALAR VE KARDEŞLER

Moderatör
Prof. Dr. M. Engin Deniz
Prof. Dr. M. Engin Deniz
Hakkında
Prof. Dr. Serhat Odluyurt


Prof. Dr. Serhat Odluyurt
Hakkında
Doç. Dr. Ramazan Akdoğan


Doç. Dr. Ramazan Akdoğan
Hakkında
Doç. Dr. Avşar Ardıç


Doç. Dr. Avşar Ardıç
Hakkında

KURUMSAL VE EĞİTİMCİ/UZMAN BAKIŞ AÇISIYLA ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Prof. Dr. İbrahim H. Diken


Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Hakkında
Özel Eğitim Alan Öğr. Merih Yangın
Özel Eğitim Alan Öğr. Merih Yangın
Hakkında
Uzman Sedat Irmak
Uzman Sedat Irmak
Hakkında
Psikolog Feridun Özdeş
Psikolog Feridun Özdeş
Hakkında
Uzman Tarık Akay
Uzman Tarık Akay
Hakkında

ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Moderatör
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Hakkında
Uzman Neslihan Canpolat Çığ
Uzman Neslihan Canpolat Çığ
Hakkında
Doç. Dr. Sunagül Sani Bozkurt
Doç. Dr. Sunagül Sani Bozkurt
Hakkında
Uzman Alperen Sağdıç
Uzman Alperen Sağdıç
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Töret
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Töret
Hakkında

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA AZ BİLİNEN NOKTALAR

Moderatör
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç
Hakkında
Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük
Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük
Hakkında
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Hakkında

ERKEN MÜDAHALEDE GÜNCEL KONULAR

Moderatör
Prof. Dr. Orhan Çakıroğlu
Prof. Dr. Orhan Çakıroğlu
Hakkında
Doç. Dr. Aysun Çolak
Doç. Dr. Aysun Çolak
Hakkında
Doç. Dr. Alev Girli
Doç. Dr. Alev Girli
Hakkında
Doç. Dr. Emre Ünlü
Doç. Dr. Emre Ünlü
Hakkında

OKULÖNCESİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ AÇISINDAN ERKEN MÜDAHALE

Moderatör
Doç. Dr. Mehmet Toran
Doç. Dr. Mehmet Toran
Hakkında
Doç. Dr. Mine Göl Güven
Doç. Dr. Mine Göl Güven
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü
Hakkında

ERKEN OKURYAZARLIK VE DİL İLİŞKİSİ

Moderatör
Prof. Dr. Gönül Akçamete
Prof. Dr. Gönül Akçamete
Hakkında
Prof. Dr. Tevhide KargınProf. Dr. Tevhide Kargın
Hakkında
Prof. Dr. Funda Acarlar


Prof. Dr. Funda Acarlar
Hakkında
Prof. Dr. Birkan Güldenoğlu


Prof. Dr. Birkan Güldenoğlu
Hakkında

ERKEN ÇOCUKLUKTA MAHREMİYET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Moderatör
Doç. Dr. Ayten Düzkantar
Doç. Dr. Ayten Düzkantar
Hakkında
Doç. Dr. Gizem Yıldız
Doç. Dr. Gizem Yıldız
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlü
Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlü
Hakkında

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL YETENEK

Moderatör
Prof. Dr. Uğur Sak
Prof. Dr. Uğur Sak
Hakkında
Doç. Dr. Mahmut Çitil
Doç. Dr. Mahmut Çitil
Hakkında
Doç. Dr. Ahmet Bildiren
Doç. Dr. Ahmet Bildiren
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Şule Demirel Dingeç
Dr. Öğr. Üyesi Şule Demirel Dingeç
Hakkında

EV ORTAMI VE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI

Moderatör
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu
Hakkında
Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru
Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru
Hakkında
Doç. Dr. Latife Özaydın
Doç. Dr. Latife Özaydın
Hakkında

BEBEKLİKTEN YETİŞKİNLİĞE DOWN SENDROMU

Moderatör
Fulya Ekmen
Fulya Ekmen
Hakkında
Özgür Konuk
Özgür Konuk
Hakkında
Merve Özman
Merve Özman
Hakkında
Mehmet Emin Mansurgüler
Mehmet Emin Mansurgüler
Hakkında
Fzt Gönül Arısoy
Fzt Gönül Arısoy
Hakkında
ÇALIŞTAYLAR

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Davranışsal Uygulamalar

Özel Eğt. Uzm. Nursinem Şirin
Özel Eğt. Uzm. Nursinem Şirin
Hakkında
Özel Eğt. Uzm. Hayal Korkmaz
Özel Eğt. Uzm. Hayal Korkmaz
Hakkında
Özel Eğt. Uzm. Nergiz Koçarslan
Özel Eğt. Uzm. Nergiz Koçarslan
Hakkında

Disleksi tanılamasında psikometrik, elektrofizyolojik ve göz izleme tekniğinin yeri ve önemi

Prof. Dr. Özgür Aydın
Prof. Dr. Özgür Aydın
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer
Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan
Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan
Hakkında
Öğr. Grv. Dr. Hazal Artuvan Korkmaz
Öğr. Grv. Dr. Hazal Artuvan Korkmaz
Hakkında
Öğr. Grv. Dr. R. Duygu Temeltürk
Öğr. Grv. Dr. R. Duygu Temeltürk
Hakkında

Sesime Gel: Dil ve İşitsel Müdahale Programı Çalıştayı

Uzman DKT Nazlı Yıldıran Akbaş
Uzman DKT Nazlı Yıldıran Akbaş
Hakkında

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Dönem Çocukların Desteklenmesinde DATA Modelinin Kullanılması

Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Hakkında
Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş
Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş
Hakkında
Arş. Grv. Samet Burak Taylan
Arş. Grv. Samet Burak Taylan
Hakkında

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı (Y-DEP)

Hakan Mutlu
Hakan Mutlu
Hakkında

Türkçe Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi (TADİS)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü
Hakkında

Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı (VB-MAPP; VERBAL BEHAVIOR MILESTONES ASSESSMENT AND PLACEMENT PROGRAM)
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan
Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan
Hakkında
Prof. Dr. Onur Kurt
Prof. Dr. Onur Kurt
Hakkında
Prof. Dr. Hasan Gürgür
Prof. Dr. Hasan Gürgür
Hakkında

Fonolojik Farkındalık Eğitim Programı (FonFar)

Dr. Öğr. Üyesi, DKT Gülefşan Özge Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi, DKT Gülefşan Özge Kalaycı
Hakkında
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Hakkında

Tanıdan Terapiye Selektif Mutizme Genel Bakış: SeMuTeR Kızılboğa Modeli

Uzm. Psk. Dan. Mahmut Kızılboğa
Uzm. Psk. Dan. Mahmut Kızılboğa
Hakkında
Uzm. DKT Veysel Kızılboğa
Uzm. DKT Veysel Kızılboğa
Hakkında

Gelişimsel Oyun Değerlendirmesi

Prof. Dr. Selda Özdemir
Prof. Dr. Selda Özdemir
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül
Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül
Hakkında

Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Nitelikli Kitap Okuma Stratejileri

Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Prof. Dr. İbrahim H. Diken
Hakkında
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Prof. Dr. DKT Özlem Diken
Hakkında
Uzman Tuğçe Sinoğlu Günden
Uzman Tuğçe Sinoğlu Günden
Hakkında
Uzman Uğur Onur Günden
Uzman Uğur Onur Günden
Hakkında

Erken Çocuklukta Sayı Kavramı ve Sayma Becerilerinin Gelişiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Kullanılması

Doç. Dr. Ahmet Yıkmış
Doç. Dr. Ahmet Yıkmış
Hakkında

Ortak Dikkat Aracılı Sosyal İletişim Müdahalesi (ODSİ)

Prof. Dr. Selda Özdemir
Prof. Dr. Selda Özdemir
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül
Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül
Hakkında

Erken Müdahale Sürecinde ICF ve Katılım

Doç. Dr. Melek Er
Doç. Dr. Melek Er
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aslan
Hakkında
Eren Şahin
Eren Şahin
Hakkında

Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Somut Düşünme Araçları ile Geliştirilmesi: Örnek Etkinlikler

Prof. Dr. Sinan Olkun
Prof. Dr. Sinan Olkun
Hakkında
Doç. Dr. Yılmaz Mutlu
Doç. Dr. Yılmaz Mutlu
Hakkında

Temel Tepki Öğretimi
Çalıştay Özeti için Tıklayınız

Doç. Dr. Gülden Bozkuş Genç
Doç. Dr. Gülden Bozkuş Genç
Hakkında

Erken Çocuklukta Problem Davranışlarla Başetme: Öncül Temelli ve Sonuca Dayalı Müdahaleler

Doç. Dr. Özlem Toper
Doç. Dr. Özlem Toper
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koçak
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koçak
Hakkında
Uzman Ali Kaymak
Uzman Ali Kaymak
Hakkında

Kurumların Gözünden: Doğal ABA ve EMA Uygulamaları

Uzman Ali Kaymak
Uzman Ali Kaymak
Hakkında
Moderatör
Uzman Gökhan İnce
Uzman Gökhan İnce
Hakkında
Uzman Uğur Onur Günden
Uzman Uğur Onur Günden
Hakkında
Suna Arslan Köten
Suna Arslan Köten
Hakkında
Özden Erbaş
Özden Erbaş
Hakkında
Başak Cebecioğlu
Başak Cebecioğlu
Hakkında
Zeynep Zeytun
Zeynep Zeytun
Hakkında
Gülümser Çetin
Gülümser Çetin
Hakkında
Merve Göloğlu
Merve Göloğlu
Hakkında

Erken çocukluk döneminde Dikkat Eksikiliği/Hiperaktivite Bozukluğuna Eğitsel ve Davranışsal Müdahale

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz
Hakkında
Dr. Öğr. Üyesi Bora Görgün
Dr. Öğr. Üyesi Bora Görgün
Hakkında

Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Yürütüldüğü Genel Eğitim Sınıflarında Etkili Sınıf ve Davranış Yönetimi

Prof. Dr. Nevin Güner Yıldız
Prof. Dr. Nevin Güner Yıldız
Hakkında
Dr. Hasan Köse
Dr. Hasan Köse
Hakkında

Erken müdahale fark yaratır.

ÖZET ve TAM METİN

Özet

Kongre özet kitabını buraya tıklayarak görüntüleyebilir / indirebilirsiniz.

Tam Metin

Kongre tam metin kitabını buraya tıklayarak görüntüleyebilir / indirebilirsiniz.

PROGRAM

Programı görüntülemek için buraya tıklayınız

Son Güncelleme: 27.09.2023

05 EKİM 2023

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 09:45 AÇILIŞ Salon A
09:45 - 10:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 1 :

1. Sergin Şahinoğullarıgil, Müfide Ö. Eren: Kelebeğin Kanadında Fraktallar

2. Nihan Bozkurt, Tuğba Genç, Ela Nur Boz: OSB Tanısı Olan Bir Çocuğa Ortak Dikkat Becerisini Kazandırmada İpucunun Giderek Azaltılması ve Ayrımlı Pekiştirmenin Etkililiği

3. Melike Şen: D-DEP (Derin Disleksi Eğitim Programı)

4. Büşra MUŞ: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bilişsel İşlevlerin Güçlendirilmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler

5. Nazlı Sümeyye Kırbaş, Mürüvvet Oy: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bir Çocuğun Problem Davranışlarının Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğretimi

6. Merve Kılcan: Erken Çocuklukta Evde Özel Eğitim Desteği Alan Bireylerin Gelişiminde Aile Katılımının Önemi: Vaka Analizi

7. Gizem Karakuş: Özel Eğitim Gereksinimi Duyan Çocukların Eğitiminde Ailelerin Çocukların Eğitimine Katılımının İncelenmesi

8. Çağla Demir: Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bir Çocuğun Eğitimcisinin Yetiştirilmesi- Kosova Örneği

9. Tuğçe Anılgan: Erken Müdahalede Uyaran Eksikliğini Önlemeye Yönelik Çevresel Faktörlerin Düzenlenmesi ve Ergoterapistin Rolü

10. Ayşenur Emir, Nuran Atsız:  0-6 Yaş Erken Çocukluk Döneminde Otizm Tanısı ile Otizm Destek Merkezine Başvuran Öğrencilerin, Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Başvurularının Yaş ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

11. Ayşenur Emir, Nuran Atsız: Erken Çocukluk Döneminde Otizm Tanısı ile Otizm Destek Merkezine Başvuran İkiz Öğrencilerin, Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizi Olma Durumlarına Ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Çoğul Gebeliklerin Otizm Tanısı Üzerine Etkisi Nedir?

12. Murat Diler, Meryem Işıl Demirbaş: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyalizasyonunda Alternatif Bir Yaklaşım: Oyun Evleri

13. Seda Karayazı Özsayın: Düşünce Balonu Tekniğinin Erken Çocukluk Dönemi Otizimli Çocuklarda Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

14. Nurver Şahin Düğenci: Bebek ve Çocuk Kütüphanelerinin Erken Tanılamadaki Rolünün Öğretmen ve Aile Görüşleriyle Belirlenmesi

15. Benay Tuana Tunca, Z. Alperen Sağdıç: Hatay'da Özel Eğitim Alan Depremzede Otizmli Çocukların Deprem Sonrası Yaşadıkları Problemlere İlişkin Aile Görüşlerinin İncelenmesi

16. Nurettin Yılmaz, Deniz Akdal: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Erken Okuryazarlık ile İlgili Araştırmaların İncelenmesi

17. Ayşe Aktaş: Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

18. Dilara Yazıcı Çetin, İbrahim Halil Çetin: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Eğitimdeki Önceliklerinin Belirlenmesi: SOBE Vakfı Örneği

19. Ünver Direm, Bircan Bekit: Otizmli Bir Çocuğa Touch Math Yöntemi İle Rakamların Öğretimi

Fuaye
10:15 - 11:45 PANEL-1 : ERKEN MÜDAHALENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, Doç. Dr. Salih Rakap
Salon A
10:15 - 11:45 SÖZLÜ OTURUM 1 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Zeliha Yangınlar Brohi, Ezgi Özalp Akın, Fatma Tuba Eminoğlu: Hiperfenilalaninemi Tanısı ile Erken Destek Programına Alınması Planlanan Çocukların İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF) Temelli Yaklaşımla Değerlendirilmesi

2. Beyza Elif Çiçen, Emine Ayyıldız: Total İletişim ile İlgili Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

3. Merve Kaynak, Elif Akçay, Yasemin Yılmazer, Gülser Şenses Dinç: Kaçıngan Kısıtlayıcı Yiyecek Alımı Bozukluğu Olgusunda Multidisipliner Yaklaşım

4. Emine Erden: Otizmli Küçük Çocuklar ve Anneleri Arasında Sosyal Amaçlı Katılımı Destekleyen ve Engelleyen Etmenler

5. Abdullah Sadan, Hüseyin Altıner: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yöntemiyle Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Salon B
10:15 - 11:45 SÖZLÜ OTURUM 2 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Gökhan Töret, Nuriye Karaman, Meral Çilem Ökcün Akçamuş: Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarda Oyun Gelişiminin Ölçümlenmesinde Gelişimsel Oyun Değerlendirme Aracı Güvenirlik Araştırması

2. Aslı İzoğlu-Tok, Selen Gündüz, Çiğdem Kaymaz: Erken Okuryazarlık Öğretmen Destek Programının Etkililiğinin İncelenmesi

3. Hüseyin ALTINER: Ayrık Denemelerle Öğretime Yönelik Türkiye'de Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi

4. Mine Göl Güven, Gizem Alvan: Erken Çocuklukta Erken Müdahale Programı Olarak Grup İçinde Bireysel Eğitim Programı (GİBEP) Özellikleri &Program Etkililiği 

Salon C
11:45 - 13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:00 - 14:15 PANEL-2 : ERKEN OKURYAZARLIK VE DİL İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Gönül Akçamete, Prof. Dr. Tevhide Kargın, Prof. Dr. Funda Acarlar, Prof. Dr. Birkan Güldenoğlu
Salon A
13:00 - 14:15 SÖZLÜ OTURUM 3 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Gökçe Atangüç Topcu, Yusuf Akemoğlu: OSB’de Ebeveyn Aracılı Etkileşimli Hikâye Kitabı Okuma: On Yıllık Zaman Diliminde Yürütülen Araştırmaların “Tek-Denekli Deneysel Araştırmaların Niteliksel Göstergeleri” Yönergesine Göre Betimsel Analizi

2. Rabia Kızılkaya, Merve Tellioğlu, Yusuf Akemoğlu: OSB’de Video Modelle Öğretim: On Yıllık Zaman Diliminde Yürütülen Araştırmaların “Tek-Denekli Deneysel Araştırmaların Niteliksel Göstergeleri” Yönergesine Göre Betimsel Analizi

3. Özlem Yağcıoğlu., Özlem Gürakar., Simge Yayla., Avşar Ardıç: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Sosyal Öykünün Yeri

4. Birol Susam, Sertan Talas: Kaynaştırma Öğrencilerinin Okulöncesi Dönemden İlkokula Geçişte Yaşadıkları Sorunlar

Salon B
13:00 - 14:15 SÖZLÜ OTURUM 4 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Sinan Kalkan, İlayda Uçar, Müjgan Haşimoğlu: Sense Ebeveyn Destek Protokolünün Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Duygu Durumları ile Çocuklarının Gelişimleri Üzerine Etkisi

2. Mustafa Sevinç, Rabia Sude Günden, Candan Hasret Şahin: Bağımsız Yaşama Destek: Yardımcı Teknolojiler

3. Hüseyin ALTINER: Unutulmuş Adamı Tanımak; OSB'li Çocuğa Sahip Babalar

4. Cansel Aydemir, Hasan Gürgür: Alanyazında İşitme Kayıplı Çocuklara Erken Müdahale

Salon C
14:15 - 15:30 PANEL-3 : EV ORTAMI VE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru, Doç. Dr. Latife Özaydın
Salon A
14:15 - 14:45 SÖZLÜ OTURUM 5 :

TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. Hilal Gengeç, Reşat Alatlı: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Ev Okuryazarlık Ortamına İlişkin Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi

2. Gizem Burcu Adar: Erken Çocuklukta Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan Çocukların Bilişsel Esnekliklerinin Gelişmesinde Sanat Yoluyla Eğitim Uygulamalarının Rolü


Salon B
14:45 - 16:00 ÖZEL OTURUM-: PASS ERKEN ÇOCUKLUK BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI COGENT & SOSYAL- DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ EĞİTİMİNDE OTANTİK YAKLAŞIMLAR (Akademi Disleksi Kurumsal Sunum) SALON B & FUAYE
14:15 - 15:30 SÖZLÜ OTURUM 6 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Ayşe Kaya, Meral Melekoğlu: Zihin Yetersizliği Olan Çocuğun Oyun Becerilerinin Geliştirilmesinde Doğal Öğretim Temelli Aile Eğitim Programının (DOTAP) İncelenmesi: Vaka Çalışması

2. Elif Zeynep, Metin Gemici: Tek Ebeveyni Olan Çocuklarda Aile Aidiyetinin Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Nevşehir Örneği

3. Gülşah Eser: Okul Öncesi Dönemindeki Özel Gereksinimli Çocukların Deprem Sürecinde Yaşadıklarının Aile Görüşleri Aracılığıyla İncelenmesi

4. Ceyhun Servi, Gözde Çinbay, Serap Yüce: “Mutfakta Çocuk Var” Aile Eğitim Programının, Günlük Rutinlere ve Ailelerin Oyun Becerilerine Yansımaları

Salon C
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE Fuaye
16:00 - 17:15 PANEL-4 : ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Prof. Dr. DKT Özlem Diken, Uzman Neslihan Canpolat Çığ, Doç. Dr. Sunagül Sani Bozkurt, Uzman Alperen Sağdıç, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Töret
Salon A
16:00 - 17:15 SÖZLÜ OTURUM 7 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Akın Gönen: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Etkinlikle İlgilenme Davranışına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

2. Erkan Karaman, Rukiye Konuk Er, S. Sunay Yıldırım Doğru: Deprem Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukları Nasıl Etkiledi?: Anne Görüşlerine Göre Nitel Bir Çalışma

3. İlknur Çifci Tekinarslan, Hatice Ulu Aydın: Eğitime Sıfırdan Başlıyoruz: 0-36 Ay Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı İçin Eğitimciler Ne Diyor?

4. Muhammet Sait Baran, İbrahim H. Diken: Zihinsel Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Örüntü Oluşturma Becerisi Çalışmalarının İncelenmesi

Salon B
16:00 - 17:15 SÖZLÜ OTURUM 8 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)

1. Duygu Dönmez, Hakan Özak: Erken Çocukluk Özel Eğitimine İlişkin Ebeveynlerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2. Emine Beste Aksoy, Burcu Yapar: Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Oyun Öğretimi Gereksinimlerinin İncelenmesi

3. Savaş Berk, Şeyda Demir: Çok Kültürlü Anasınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Erken Okuryazarlık ve Matematik Becerilerinin İncelenmesi

4. Üzeyir Emre Kıyak: Özel Eğitim Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Destekleyici İletişim Sistemlerine Yönelik Tutumları

Salon C
17:30-18:30 KEYNOTE 1 : SAM ODOM
University of North Carolina at Chapel Hill, USA
SALON A (ZOOM)

06 EKİM 2023

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 10:15 PANEL-5 : DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNDA ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. DKT Ahmet Konrot, Prof. Dr. DKT Özlem Diken, Doç. Dr. DKT Sertan Özdemir
Salon A
09:00 - 10:15 PANEL-6 : ERKEN MÜDAHALEDE OLUMLU DAVRANIŞSAL DESTEK UYGULAMALARI
Prof. Dr. Sezgin Vuran, Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Afacan
Salon B
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 9 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

1. Burcu Yapar, Emine Beste Aksoy: Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının Çocuğa İlişkin Metaforları

2. Sinan Kalkan, Müjgan Haşimoğlu: Abademy Erken Müdahale Protokolünün Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Bir Vaka Örneği

3. Melih Ünsal, Hakan Özak, Adnan Kırca: Özel Eğitim Anaokulunda Uygulanan BEP Danışmanlık Hizmetlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

4. Ekrem Çalgın,Volkan Karakuş, Emre Vanlı, Esin Çakmak: Disleksiyi Anlamak ve Yaşamak

Salon C
10:15 - 10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE Fuaye
10:45 - 12:00 PANEL-7 : DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI: SINIF ORTAMINDA DESTEK SUNMA
Doç. Dr. DKT Şaziye Seçkin Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi DKT Didem Çevik, Dr. Öğr. Üyesi DKT Semra Selvi Balo
Salon A
10:45 - 12:00 PANEL-8 : ERKEN MÜDAHALE SÜRECİNDE ANNELER, BABALAR VE KARDEŞLER
Prof. Dr. M. Engin Deniz, Prof. Dr. Serhat Odluyurt, Doç. Dr. Ramazan Akdoğan, Doç. Dr. Avşar Ardıç
Salon B
10:45 - 12:00 SÖZLÜ OTURUM 10 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim & Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

1. İpek Süzer Gamlı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Ekran Süresinin Klinik Görünüm ve Belirti Şiddeti Üzerine Etkisi

2. Sinan Kalkan, Selim Parlak: Abademy Erken Müdahale Protokolünün Çocukların Gelişimi Üzerindeki Etkisi

3. Mehmet Emin Kalaylı, Furkan Akdağ: Erken Çocukluk Döneminde Zihin Kuramı ile Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Sistematik Alanyazın Taraması

4. Ayşe Nur Kekiç, Elif Karabulut: Özel Eğitim Kurumlarında Görev Alan Personelin Profesyonellik Becerilerinin Güçlendirilmesine İlişkin Örnekler

Salon C
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KEYNOTE 2 : ANA SERRANO
EURLYAID & University of Minho, PORTUGAL
Salon A
13:30 - 14:30 KEYNOTE 3 : NOOR VAN LOEN
EURLYAID YÖNETİCİSİ, HOLLAND
Salon A
14:45 - 16:00 PANEL-9 : ERKEN TANI VE MÜDAHALEDE ERKEN OKURYAZARLIK VE BİLİŞSEL İŞLEVLER
Prof. Dr. Cevriye Ergül, Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kılıç Tülü
Salon A
14:45 - 16:00 PANEL-10 : OKULÖNCESİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ AÇISINDAN ERKEN MÜDAHALE
Doç. Dr. Mehmet Toran, Doç. Dr. Mine Göl Güven, Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü
Salon B
14:45 - 16:00 SÖZLÜ OTURUM 11 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme

1. Melda Sorkun, Ezgi Ersönmez, Duygu Satoğlu: Türkiye’de Çiftdilli Ortamda Yetişen Çocukların, Tek Dilli Ortamda Yetişen Akranlarına Kıyasla Erken Okuryazarlık Becerilerinin Yeterliliği

2. Fatih Koçak, Zeliha Traş, Hikmet Beyza Yakıcı: Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklarda Sosyal İletişim Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

3. İlknur Koyuncu: Anaokulu Öğrencileri Teknoloji Kullanımı ve Öz Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi


TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

4. Ünver Direm, Bircan Bekit: Otizmli Bir Çocuğa Touchmath Kullanarak Toplama ve Çıkarma İşleminin Öğretimi

Salon C
16:00-16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE Fuaye
16:30 - 17:45 PANEL-11 : ERKEN MÜDAHALEDE EBEVEYN/EĞİTİMCİ/UZMAN ARACILI MÜDAHALELER
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu, Doç. Dr. Seçil Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris
Salon A
16:30 - 17:45 PANEL-12 : ERKEN ÇOCUKLUKTA MAHREMİYET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Doç. Dr. Ayten Düzkantar, Doç. Dr. Gizem Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlü
Salon B
16:30 - 17:45 SÖZLÜ OTURUM 12 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Gökhan Töret, İlyas Gürses, Meral Çilem Ökcün Akçamuş: Tipik Gelişen Çocuklarda Taklit Değerlendirme Aracının Güvenirlik Çalışması


TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

2. Ahmet Yıkmış, Nesime Kübra Terzioğlu, Muratcan Akbıyık, Aslı Gerek Şenol: Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi: Temellerin Oluşturulması

3. Erkan Kurnaz: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Temel Kodlama Becerilerinin Öğretimi

4. Ünver Direm, Enver İnce: Otizmli Üç Çocuğa Tablet PC’de Hazırlanmış Bir Alternatif Destekleyici Iletişim Panosu Aracılığı ile Talep Etme Becerisinin Öğretimi

Salon C
18:00 - 19:00 KEYNOTE 4 : OLAF KRAUS DE CAMARGO
McMaster University, CANADA
Salon A

07 EKİM 2023

SAAT İÇERİK SALON
07:30 - 09:00 KAYIT Fuaye
09:00 - 10:15 PANEL-13 : KURUMSAL VE EĞİTİMCİ/UZMAN BAKIŞ AÇISIYLA ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Özel Eğitim Alan Öğr. Merih Yangın, Uzman Sedat Irmak, Psikolog Feridun Özdeş, Uzman Tarık Akay
Salon A
09:00 - 10:15 PANEL-14 : ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NDE ERKEN MÜDAHALE
Prof. Dr. Macid Melekoğlu, Doç. Dr. Ufuk Özkubat, Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas, Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş
Salon B
09:00 - 10:15 SÖZLÜ OTURUM 13 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Selen Okay, İsmail Bıyıklı: Selektif Mutizm Olan Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisinin Etkisi

2. Serdal Mert, Atilla Uğurel, Derya Esen, Zekeriya Boztaş, Tuğçe Özengin, Gamze Burçin Akdağ: Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde Çalışan Öğretmenlerin Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri

3. Büşra Bahadır, Elif Akçay, Yasemin Yılmazer, Gülser Şenses Dinç Kaçıngan: Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu Hastalarının Davranışsal İnhibisyon Özelliklerinin Araştırılması

4. Sinan Kalkan, Salih Rakap, Melek İmamoğlu, Fadime Erkan: Otizm Tanısı Almış Çocukların Tanı Uyumluluklarının Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu ile İncelenmesi

Salon C
10:15 - 10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE Fuaye
10:45 - 12:00 PANEL-15 : OTİZMDE TANI VE KAVRAM KARMAŞASI
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Doç. Dr. Ümit Işık
Salon A
10:45 - 12:00 PANEL-16 : ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL YETENEK
Prof. Dr. Uğur Sak, Doç. Dr. Mahmut Çitil, Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Dr. Öğr. Üyesi Şule Demirel Dingeç
Salon B
10:45 - 12:00 SÖZLÜ OTURUM 14 :

TEMA: Erken Çocuklukta Kaynaştırma

1. Merve Ünal, Hatice Bakkaloğlu: Özel Gereksinimli Olan ve Tipik Gelişen 0-3 Yaş Çocukların Hizmet Aldıkları Kurumların Kalitesinin İncelenmesi

2. Hicran Altıntaş, Hakan Metin: Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine ve Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Rabia Bayram, Hakan Özak, Adnan Kırca: Erken Çocukluk Eğitiminde Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarındaki Sorunlara İlişkin Anaokulu Yöneticilerinin Görüşleri

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

4. Burcu Kılıç Tülü, Şemsi Kübra Akkuş, Rumeysa Çakır, Samet Burak Taylan, Fadime Yanaç Taylan, Burak Çarşanbalı: Farklı Gelişimsel Özellikleri Olan Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Salon C
12:00 - 13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 - 14:45 PANEL-17 : OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TIBBİ VE EĞİTSEL/GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Veysel Aksoy, Doç. Dr. Ümit Işık, Uzman Ali Kaymak
Salon A
13:30 - 14:45 PANEL-18 : ERKEN MÜDAHALEDE FİZYOTERAPİ VE ERGOTERAPİ UYGULAMALARI
Prof. Dr. Mehmet Yanardağ, Prof. Dr. Tülay Tarsuslu, Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
Salon B
13:30 - 14:45 SÖZLÜ OTURUM 15 :

TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

1. Yazgül Karadaş, Özge Ünlü: Özel Yetenekli ve İkikere Farklı Öğrencilerin Erken Çocukluk Döneminde Tanılanması ve Testör Farkındalık Düzeyleri

2. Büşra Kurtoğlu Karataş, Beyhan Özge Yersel: Türkiye’de 2013-2023 Yılları Arasında DEHB Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi ve Erken Müdahale Uygulamalarının Varlığı

3. Özlem Yağcıoğlu, Özlem Gürakar, Şana Küçükler, Bensu Kayabal, Betül Yılmaz: Atman Rehberlik Araştırma Merkezleri Tarafından Erken Çocukluk Özel Eğitimine Yönelik Verilen Hizmetlerin İncelenmesi

4. Şule Yanık, Abdulkadir Kocaoğlu, Burcu Aktaş: Türkiye’de Özel Eğitim Alanındaki Yönelimler: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi'nde Yayımlanan Araştırmaların İncelenmesi

Salon C
15:00 - 16:15 PANEL-19 : ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA AZ BİLİNEN NOKTALAR
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Salon A
15:00 - 16:15 PANEL-20 : ERKEN MÜDAHALEDE GÜNCEL KONULAR
Prof. Dr. Orhan Çakıroğlu, Doç. Dr. Aysun Çolak, Doç. Dr. Alev Girli, Doç. Dr. Emre Ünlü
Salon B
15:00 - 16:15 SÖZLÜ OTURUM 16 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Emine Ayyıldız, Beyza Elif Çiçen, Funda Ün Yumrutepe, Hikmet Taha Acartürk, Nisa Demir: Deprem Bölgesinde Yetersizliği Olan Küçük Çocuklarla Çalışmak: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Deneyimleri

2. Melike Şen: Okul Öncesi Disleksi Müdahale


TEMA: Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme

3. Hilal Ezgi Çaprak, Bora Görgün: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu ve Alt Tiplerini Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Ayırt Etme Düzeylerinin Belirlenmesi


TEMA: Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)

4. Ünver Direm, Ebru Taşer: Tablet Bilgisayar Uygulamalarını Kullanarak Hazırlanmış Etkinlik Çizelgelerinin OSB’li Bireylerin Serbest Zamanlarının Değerlendirme Becerileri Üzerine Etkisi

Salon C
16:15 - 16:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE Fuaye
16:45 - 18:00 PANEL-21 : NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR AİLESİNİN İKİ KRALİYET ÜYESİNE KLİNİK PENCEREDEN BAKIŞ
Prof. Dr. Cem Gökçen, Doç. Dr. Ümit Işık, Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin
Salon A
16:45 - 18:00 PANEL-22 : BEBEKLİKTEN YETİŞKİNLİĞE DOWN SENDROMU
Fulya Ekmen, Özgür Konuk, Merve Özman, Mehmet Emin Mansurgüler, Fzt Gönül Arısoy
Salon B
16:45 - 18:00 SÖZLÜ OTURUM 17 :

TEMA: Okulöncesi Özel Eğitim

1. Hüseyin Altıner, İbrahim Halil Diken, Uğur Onur Günden: Nitelikli Kitap Okuma (Niko) Erken Müdahale Programının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Babaları Üzerindeki Etkililiği

2. Hüseyin ALTINER: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Gömülü Öğretim Yöntemi ile Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

3. Seval Ördek İnceoğlu: Fiziksel Engel Akran İlişkilerine Engel Mi?: Üstün Yetenekli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran Kabulünde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması

4. Aslı Avcıl, Bilal Bahceci: Özel Eğitim Anaokullarının Sayılarının Artması ve Ülkemizde Okul Öncesi Dönem Kaynaştırma Bütünleştirme Uygulamalarına Genel Bakış

Salon C
18:00 - 19:00 KEYNOTE 5 : MARY ELIZABETH BRUDER
University of Connecticut, USA
SALON A (ZOOM)
19:00 KAPANIŞ SALON A

ONLİNE BİLDİRİLER

TÜR İÇERİK
SÖZLÜ OTURUMLAR :

1. Ayşe Aybar İnce, Fatih Aydemir: ŞÜZMER Modelinin Üstün Yetenek Potansiyelli Çocukların Bağımsız Öğrenmelerine Etkisi

2. Zehra Karacanlı, Fatih Aydemir: ŞÜZMER Modelinin Üstün Yetenek Potansiyelli Çocukların Okul Olgunluklarına Etkisi

3. İlknur Terdi, Sümeyye Sarışahin, Ümit Uğurlu: Pediatrik Fonksiyonel Gastrointestinal Problemlerde Duyusal Faktörlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme

4. Sema Uz Hasırcı, Aylin Müge Tunçer: Risk Altındaki Çocuklarda GILLON Fonolojik Farkındalık Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

5. Filiz Oben Bayraktar, Selin Erkan, Selin Ersoy, Nazmiye Evra Günhan Şenol, Talat Bulut: Okul Öncesi Dönemde Kafiye Farkındalığının Dijital Aplikasyonla Desteklenmesi

6. Zeynep Sena Derdiyok: Bağlanma ve Biyodavranışsal Müdahale (Attachment And Biobehavioral Catch Up (Abc))

7. Furkan Zenbilcigil, Latife Özaydın: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Deprem Sonrası Günlük Yaşam Deneyimleri ve Denge Arayışları

8. İlknur Nurkan, Yeşim Güleç Aslan, Özcan Erkan Akgün: Psikolojik Danışmanların Özel Eğitimde Öz Yeterlik Algıları ve Özel Gereksinimi Olan Bireylere Yönelik Tutumları

9. Ahsen Erim, Şaziye Seçkin Yılmaz: Gelişimsel Dil Bozukluğu Bağlamında Gelişimsel Disleksi

10. Namık Yücel Birol, Esra Yaşar Gündüz: 17q11.2-Q12 Mikrodelesyon Sendrom Tanılı Bir Olgunun Dil ve Konuşma Özellikleri: Olgu Sunumu

11. Gülşah Zengin, Muhammed Rohat Yazıcı, Gözde Önal, Meral Huri: Down Sendromlu Bir Bebekte Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Müdahale Programının Nöromotor Performans ve Duyusal Fonksiyonlara Etkisi

12. Tuba Sağır, Fatih Aydemir: ŞÜZMER Modelinin Üstün Yetenek Potansiyelli Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi

13. Merih Toker, Funda Acarlar: Tipik Gelişim Gösteren ve Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Olan Çocuklarda Sözel ve Sözel Olmayan Zihin Kuramı ve Dil

14. Fatma İpek: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

15. Muhammet Davut Gül, Fatma Özev, Fatih Aydemir: Okul Öncesi Dönemdeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Kişilik Özelliklerine İlişkin Ebeveyn Algıları

16. Mehmet Emin Parlak, Mesut Saka: Çocukların Güvenliği İçin Ev Kazalarının Analizi: Adıyaman İli Kahta İlçesi Araştırması

17. Ali Kurt, Meral Melekoğlu: Okul Öncesi Genel Eğitim Sınıfına Devam Eden Görmeyen Çocuğa Geometrik Şekillerin Öğretim Sürecinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

18. İrem Gürgah Oğul: Günlük Etkinlikler Üzerine Yeniden Düşünmek: Çocuğuma Matematiği Nasıl Öğretiyorum? 

19. Cem Kalaycı, Gülefşan Özge Kalaycı: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Fonolojik Farkındalık

20. Özlem Güngör, Merve Seçildi: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Fizyoterapi Temelli Duyu Bütünleme Aktivitelerinin İnce Motor Beceri Üzerine Etkisi

21. Cem Kalaycı, Özlem Diken: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin İletişim Becerilerine Yönelik Sınıf İçi Destek Sunma Yolları

22. Gülefşan Özge Kalaycı, Özlem Diken: Zayıf Fonolojik Farkındalık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı Fonolojik Farkındalık Eğitim Programının (FONFAR) Geliştirilmesi

23. Şerife Demirdağlı, Mine Kizir: “Ben Bakıcı Değilim!” Özel Eğitimde Paraprofesyonellerin Rol ve Sorumluluklarına İlişkin Deneyimleri ve Görüşleri

24. Asude Bayram, İlayda Dağ: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda Uyku Davranışına Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

25. Senem Akıncı Düzel; İsa Kaya: Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Çocukların Okula Uyum Durumlarının İncelenmesi

26. Nesrin Girgin Akın, İsa Kaya, Hatice Şengül Erdem: Okul Öncesinde Özel Gereksinimli ve Normal Gelişimli Çocukların Ebeveynlerinin Eğitimden Beklentileri ile Karşılanma Düzeylerinin İncelenmesi

27. Seniha Naşit Gürçağ: Nöro-Dramatik-Oyun

28. Osman Yaşar, Derya Genç Tosun: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerine İlişkin Bilgi, Deneyim ve Tercihlerinin İncelenmesi08 EKİM 2023-ÇALIŞTAYLAR

SALON SAAT İÇERİK ÜCRET AÇIKLAMA
Fuaye 07:30-08:30 KAYIT --
Salon A 08:30 - 09:30 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Davranışsal Uygulamalar
Özel Eğt. Uzm. Nursinem Şirin, Özel Eğt. Uzm. Hayal Korkmaz, Özel Eğt. Uzm. Nergiz Koçarslan

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 08:30 - 09:30 Disleksi tanılamasında psikometrik, elektrofizyolojik ve göz izleme tekniğinin yeri ve önemi
Prof. Dr. Özgür Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan, Öğr. Grv. Dr. Hazal Artuvan Korkmaz, Öğr. Grv. Dr. R. Duygu Temeltürk

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 08:30 - 09:30 Sesime Gel: Dil ve İşitsel Müdahale Programı Çalıştayı
Uzman DKT Nazlı Yıldıran Akbaş

Kayıt Ol

Ücretsiz
FUAYE 09:30 - 10:00 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE --
Salon A 10:00 - 11:00 Gelişimsel Oyun Değerlendirmesi
Prof. Dr. Selda Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 10:00 - 11:00 Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı (Y-DEP)
Hakan Mutlu

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 10:00 - 11:00 Türkçe Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemi (TADİS)
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 11:15 - 12:15 Ortak Dikkat Aracılı Sosyal İletişim Müdahalesi (ODSİ)
Prof. Dr. Selda Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Işık Akın Bülbül

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 11:15 - 12:15 Fonolojik Farkındalık Eğitim Programı (FonFar)
Dr. Öğr. Üyesi, DKT Gülefşan Özge Kalaycı, Prof. Dr. DKT Özlem Diken

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 11:15 - 12:15 Tanıdan Terapiye Selektif Mutizme Genel Bakış: SeMuTeR Kızılboğa Modeli
Uzm. Psk. Dan. Mahmut Kızılboğa, Uzm. DKT Veysel Kızılboğa

Kayıt Ol

Ücretsiz
12:15-13:30 YEMEK MOLASI --
Salon A 13:30 - 14:30 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Dönem Çocukların Desteklenmesinde DATA Modelinin Kullanılması
Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Arş. Grv. Samet Burak Taylan

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 13:30 - 14:30 Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Nitelikli Kitap Okuma Stratejileri
Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Prof. Dr. DKT Özlem Diken, Uzman Tuğçe Sinoğlu Günden, Uzman Uğur Onur Günden

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 13:30 - 14:30 Erken Çocuklukta Sayı Kavramı ve Sayma Becerilerinin Gelişiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Kullanılması
Doç. Dr. Ahmet Yıkmış

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 14:45 - 15:45 Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı (VB-MAPP; VERBAL BEHAVIOR MILESTONES ASSESSMENT AND PLACEMENT PROGRAM)
Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Prof. Dr. Onur Kurt, Prof. Dr. Hasan Gürgür

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 14:45 - 15:45 Erken Müdahale Sürecinde ICF ve Katılım
Doç. Dr. Melek Er, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aslan, Eren Şahin

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 14:45 - 15:45 Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Somut Düşünme Araçları ile Geliştirilmesi: Örnek Etkinlikler
Prof. Dr. Sinan Olkun, Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Kayıt Ol

Ücretsiz
FUAYE 15:45 - 16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI --
Salon A 16:15 - 17:15 Temel Tepki Öğretimi
Doç. Dr. Gülden Bozkuş Genç

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 16:15 - 17:15 --
Salon C 16:15 - 17:15 Erken Çocuklukta Problem Davranışlarla Başetme: Öncül Temelli ve Sonuca Dayalı Müdahaleler
Doç. Dr. Özlem Toper, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koçak, Uzman Ali Kaymak

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon A 17:30 - 18:30 Kurumların Gözünden: Doğal ABA ve EMA Uygulamaları
Uzman Ali Kaymak, Uzman Gökhan İnce, Uzman Uğur Onur Günden, Suna Arslan Köten, Özden Erbaş, Başak Cebecioğlu, Zeynep Zeytun, Gülümser Çetin, Merve Göloğlu

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon B 17:30 - 18:30 Erken çocukluk döneminde Dikkat Eksikiliği/Hiperaktivite Bozukluğuna Eğitsel ve Davranışsal Müdahale
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, Dr. Öğr. Üyesi Bora Görgün

Kayıt Ol

Ücretsiz
Salon C 17:30 - 18:30 Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarının Yürütüldüğü Genel Eğitim Sınıflarında Etkili Sınıf ve Davranış Yönetimi
Prof. Dr. Nevin Güner Yıldız, Dr. Hasan Köse

Kayıt Ol

Ücretsiz

Çalışmalar erken müdahaleye yapılan 1 birim yatırımının 8 birim getirisi bulunduğunu ortaya koymaktadır.

KAYIT

UDEMKO2023 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.


1. Adım: Buraya tıklayarak kayıt olunuz.
2. Adım: Aşağıdaki hesap numarasına eft/havale yapınız.
3. Adım: Üye girişi yaparak, sistem üzerinden dekontunuzu yükleyiniz.

Tüm adımları ve süreç takibini üye girişi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.


Tüm sorularınızı lütfen [email protected] adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderim için son tarih: 1 Eylül 2023
Erken kayıt için son tarih: 15 Eylül 2023
Oturumlar: 5-7 Ekim 2023
Çalıştaylar: 8 Ekim 2023

 

HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI : UDEMKO2023
BANKA ADI : T.C. ZİRAAT BANKASI
ŞUBE ADI : 1900 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR ŞUBESİ
HESAP NO : 1900-81311258-5044
IBAN NO : TR21 0001 0019 0081 3112 5850 44

NOT Hesap adının UDEMKO2023 olmadığı durumlarda aşağıdaki hesap bilgilerini giriniz: 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Eylül dahil
Normal Kayıt
16 Eylül ve sonrası
Öğretim Elemanı 600.00 TL 850.00 TL
Uzman, Öğretmen, YL - DR Öğrencileri 500.00 TL 700.00 TL
Lisans Öğrencisi, Aile 350.00 TL 500.00 TL

NOT:

 • Kongreye gönderilen sözlü/poster bildiriler gizli değerlendirme (blind-review) hakemlik sürecine tabii tutulacaktır. Hakemlik sürecini başarı ile geçen, kabul edilen, bildirisini sunan katılımcılara hem KONGRE KATILIM BELGESİ hem de BİLDİRİ SUNMA BELGESİ verilecektir. 
 • Kongre sonunda kongre de sunulan bildirilerin gizli değerlendirme (blind-review) hakemlik süreci başarı ile tamamlanacak olanları "TAM METİN BİLDİRİ KİTAPÇIĞI" nda (PDF/Elektronik olarak) yayımlanabilecektir.
 • Kongre kayıt ücretine K.D.V., çalıştaylar hariç kongre sunularına KONGRE KATILIM BELGESİ (PDF), KONGRE ÖZET BİLDİRİ KİTAPÇIĞI (PDF/Elektronik olarak) dahildir.
KONAKLAMA

UDEMKO2023 katılımcılara konaklama organize etmemektedir. Katılımcılar konaklamalarını kendi organize etmelidirler. Aşağıdaki listede, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne en yakın otelleri bulabilirsiniz

Ramada Encore
Ramada Encore
00800 4488 21423
Web Sitesi
Verman Otel
Verman Otel
(0222) 335 45 45
Web Sitesi
Inn Town Hotel
Inn Town Hotel
(0543) 486 94 12
Web Sitesi
Dedepark Hotel
Dedepark Hotel
(0222) 330 45 45
Web Sitesi
Ibis Hotel
Ibis Hotel
(0222) 211 77 00
Web Sitesi
Capella Otel
Capella Otel
(0222) 320 80 80
Web Sitesi
Anemon Hotel
Anemon Hotel
(0222) 340 66 66
Web Sitesi
TASİGO
TASİGO
(0222) 211 03 00
Web Sitesi

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık yirmi beşinci şehri. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, Çibörek ve Lületaşı ile meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş bir şehirdir. Anadolu Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

ESKİŞEHİR
FOTOĞRAF GALERİSİ
SPONSORLAR
AKADEMİ DİSLEKSİ
AKADEMİ DİSLEKSİ
Web Sitesi
Akran Akademi
Akran Akademi
Web Sitesi
Albatros Konya Özel Eğitim
Albatros Konya Özel Eğitim
Web Sitesi
Alfabe Eğitim Dünyası
Alfabe Eğitim Dünyası
Web Sitesi
Algı Özel Eğitim Kurumları
Algı Özel Eğitim Kurumları
Web Sitesi
Bilye Baykuş
Bilye Baykuş
Web Sitesi
Çorum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Çorum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Derin Rehabilitasyon
Derin Rehabilitasyon
Web Sitesi
Eğiten Kitap
Eğiten Kitap
Web Sitesi
Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Gaziantep Pera Erken Müdahale Merkezi
Gaziantep Pera Erken Müdahale Merkezi
Web Sitesi
Gelişen Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Gelişen Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Lara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Lara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
Önem Erken Müdahale
Önem Erken Müdahale
Web Sitesi
Özel Özel Eğitim Konfederasyonu
Özel Özel Eğitim Konfederasyonu
Web Sitesi
Rehabilitasyon Dünyası
Rehabilitasyon Dünyası
Web Sitesi
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
Web Sitesi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
TOHUM OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
TOHUM OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
Web Sitesi
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Trakya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web Sitesi
YAPILANDIRILMIŞ DİSLEKSİ EĞİTİM PROGRAMI
YAPILANDIRILMIŞ DİSLEKSİ EĞİTİM PROGRAMI
Web Sitesi
Yapı Taşı Özel Eğitim Akademisi
Yapı Taşı Özel Eğitim Akademisi
Web Sitesi
DESTEKLEYENLER
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği
Web Sitesi
Melek Academy
Melek Academy
Web Sitesi
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
ÖZDER (Özel Eğitimciler Derneği)
Web Sitesi
Parla Özel Eğitim Merkezi
Parla Özel Eğitim Merkezi
Web Sitesi
Pegem Akademi
Pegem Akademi
Web Sitesi
Türkiye Down Sendromu Derneği
Türkiye Down Sendromu Derneği
Web Sitesi
Ümit Işık Akademi
Ümit Işık Akademi
Web Sitesi
Vize Akademik
Vize Akademik
Web Sitesi
Webudi Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Webudi Yazılım ve Bilişim Teknolojileri
Web Sitesi
İLETİŞİM

Kayıt ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

[email protected]

Google Harita

İLETİŞİM FORMU